Puistokatu 1

Kaavanumero
564-2520
Kaupunginosat Hollihaka

Asemakaavan muutos koskee korttelissa 3 sijaitsevaa tonttia 1 sekä Hollihaan venesatama-alueelle johtavaa puisto- ja katualueelle sijoittuvaa kulkuyhteyttä. Suunnittelualue on n. 0,2 ha:n suuruinen ja se on Oulun kaupungin omistuksessa. Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt YIT Suomi Oy:n hakemuksesta. Hankkeesta laaditaan toteuttamissopimus. Asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Tavoitteena on toteuttaa tontille 1 kuusikerroksinen asuinkerrostalo rakenteellisella pysäköinnillä, ja täydentää korttelirakennetta tontin 1 kaakkoispuolella käynnissä olevan asemakaavan muutoksen (564-2238) mukaisesti. Tontilla 1 oleva 1950-luvulla rakennettu kaksikerroksinen asuinkerrostalo on tarkoitus purkaa. Hollihaan venesatama-alueelle johtava kulkuyhteys on tarkoitus osoittaa katualueeksi.

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meneillään

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti