Raitotie välillä Haukiputaantie - Kuusamontie, toimenpideselvitys

Kaupunginosat Kaijonharju, Kuivasjärvi, Pateniemi

Raitotie on Oulun pääkatuverkon tärkeä osa, jonka merkitys on erityisesti viime aikoina korostunut Kuivasrannan ja Ritaharjun rakentumisen myötä. Raitotie yhdistää Pateniemen, Kuivasrannan ja Korvensuoran kaupunginosat toisiinsa. Samalla se yhdistää neljä yleistä tietä eli Haukiputaantie (mt 847), Pohjantie (vt 4), Alakyläntie ja Kuusamontie (vt20). Yhteys jatkuu tulevaisuudessa Hiukkavaaran suuntaan.

Kaupungin ja kaupunkiseudun kasvu heijastuu päätieverkolle liikenteen lisääntymisenä. Raitotiellä on lisäksi merkittävästi raskasta liikennettä johtuen mm. kiviaineskuljetuksista. Tämän seurauksena liikenteen haitat erityisesti Kuivasjärven vanhan asutuksen kohdalla ovat lisääntyneet.

Jotta Raitotien liikennöitävyydestä ja liikenneturvallisuudesta voidaan jatkossakin huolehtia sekä vähentää liikenteen aiheuttamia haittoja asumiselle, on tekninen keskus yhteistyössä tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa käynnistänyt Raitotien toimenpideselvityksen laatimisen. Kyseessä on yleissuunnitelma, jonka perusteella voidaan laatia tarkemmat toteutussuunnitelmat ja arvioida tarvittavien ja mahdollisten toimenpiteiden vaikutuksia ja kustannuksia.

Työ on aloitettu perusselvitysten tekemisellä, liikennelaskennoilla sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella maankäyttö- ja rakennuslakia soveltaen.

Työn lähtökohtia ja ensimmäisiä suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa keskiviikkona 20.2.2008 klo 18-20 Pöllökankaan koululla.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 15.1.2008
  • Yleisötilaisuus Kuivasjärvellä, Pöllökankaan koulu 20.2.2008
  • Yleisötilaisuus Kuivasjärvellä, Pöllökankaan koulu 11.6.2008
  • Tekninen lautakunta 13.1.2009
  • Nähtävillä 16.-30.1.2009    
  • Hyväksyjä Tekninen lautakunta

Yhdyshenkilöinä ovat toimineet Erkki Martikainen (Tekninen keskus), Risto Leppänen (Oulun tiepiiri) ja Matti Jäntti (Ramboll Finland Oy).


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.