Raja-Taskila

Kaavanumero
564-2266
Kaupunginosat Taskila
Havainnekuva
Havainnekuva, Uki Arkkitehdit Oy

Taskilan kaupunginosan Rajataskila- nimistä kiinteistöä 564-403-2-140 koskeva asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen rakentaminen Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti pientalovaltaisiksi korttelialueiksi. Asemakaava-alueen laajuus on noin 9,8 ha. Uutta asuinrakentamista kaava mahdollistaa 8 000 k-m2. Alueen asuntotyyppinä on pääosin yksikerroksinen rivitalo. Asemakaava mahdollistaa myös paritalojen, kytkettyjen pientalojen sekä erillisten yhtiömuotoisten pientalojen rakentamisen korkeintaan kaksikerroksisina.

Kaavamuutosalueeseen kuuluu myös pitkä ja kapea puistoalue, joka on tarkoitettu Oulun keskustan ja Virpiniemen välille suunniteltua jalankulku- ja pyöräilyreittiä varten.

Kaavamuutosalueeseen kuuluu myös pitkä ja kapea puistoalue, joka on tarkoitettu Oulun keskustan ja Virpiniemen välille suunniteltua jalankulku- ja pyöräilyreittiä varten.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Kaavaehdotus uudelleen nähtäville

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti