Raksilan uimahalli, Pikkukankaantie 3

Kaavanumero
564-2577
Kaupunginosat Raksila
OAS nähtävillä 2.4. - 2.5.2024

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Asemakaavan muutos koskee Raksilan kaupunginosan korttelin 6 tontteja 2 ja 7 osoitteessa Pikkukankaantie 3 sekä puisto- ja katualuetta. Suunnittelualueen maat omistaa Oulun kaupunki. Kaavamuutoksesta on tehnyt aloitteen Oulun Tilapalvelut -liikelaitos. 

Asemakaavan muutoksen taustalla on Oulun kaupunginhallituksen päätös §200/2021, Hankeselvitys Raksilan uimahallin peruskorjauksesta, 14.6.2021. Hankeselvityksessä esitettiin nykyisen uimahallin perusparannuksen toteuttamista korvaavana uudisrakentamisena. Kaupunginjohtaja asetti 26.6.2023 Raksilan uimahallin hankeselvityksen päivitys -työryhmän §33/2023. Työryhmän tehtävänä on päivittää hankeselvitys Raksilan uimahallin peruskorjauksesta. 

Asemakaavan muutoksella päivitetään voimassa oleva asemakaava vastaamaan uuden uimahallin tarpeita mm. rakentamisalueen ja tonttijaon osalta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan myös uuden uimahallirakennuksen vaatimat pysäköintiratkaisut.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meneillään

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti