Ruskonselkä-Välikylän työpaikka-alue

Kaavanumero
564-2549
Kaupunginosat Heikinharju, Liikanen, Välikylä

Asemakaava koskee Liikasen, Heikinharjun ja Välikylän kaupunginosia. Asemakaava käynnistyy Oulun kaupungin aloitteesta. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa sekä laajoja teollisuus- ja varastoalueita että monipuolisia työpaikkatoimintoja. Tavoitteena on osoittaa tilanvarauksia myös suurille työpaikkatonteille. Tavoitteena on turvata Kalimenojan varren luontoarvojen ja viheryhteyksien säilyminen sekä kehittää ulkoilureittejä.

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti