Salonpään strateginen yleiskaava 2030 (2011)

Kaupunginosat Oulunsalo

Kaava ohjaa yleispiirteisesti kyläalueiden maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen kehitystä tavoitevuoteen 2030 saakka. Strategisessa yleiskaavassa on esitetty mm. eri alueiden luonne, rakentamisen kehittämistavoitteet, arvokkaat alueet ja maankäytön rajoitteet yleispiirteisesti. Oulunsalon kunnanvaltuusto on 12.9.2011 § 47 hyväksynyt Salonpään strategisen yleiskaavan 2030. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellä 27.8.2014 numero 1218/1/13 hylännyt yleiskaavaa koskeneen valituksen.

Salonpään strategista yleiskaavaa on täsmennetty keskeiselle kyläalueelle erillisellä Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaavalla.

Yhteystiedot