Sanginjoen ulkometsän metsien ja ympäristön hoidon kehittäminen

Kaupunginosat Ulkosanki

Alueelliset (Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen Piiri ry ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry) luontojärjestöt tekivät loppuvuodesta 2004 esityksen Sanginjoen ulkometsän suojelemiseksi. Kaupungin itäpuolella sijaitseva Sanginjoen ulkometsä on laajuudeltaan n. 2530 ha ja käsittää kokonaisuudessaan kaupungin metsien hoitolohkon III.

Projektin aikana linjataan alueen käytön kannalta keskeiset kysymykset, joita ovat luonnon monimuotoisuus, kuntalaisten virkistysmahdollisuuksien tukeminen sekä metsille asetettavat taloudelliset tavoitteet. Projektin tuloksena valmistuu Sanginjoen ulkometsän hoidon ja käytön yleissuunnitelma, jonka tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet integroidaan vuosina 2007 - 2008 päivitettävään Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Käsittelyvaiheet

 • Hanke aloitettiin 1.10.2006
 • Tekninen lautakunta hyväksyi projektisuunnitelman 16.1.2007 § 49
 • Tekninen lautakunta 16.1.2007 § 41
 • Yleisötilaisuus 5.2.2007
 • Tekninen lautakunta 19.6.2007 § 393
 • Tekninen lautakunta 30.10.2007 § 663
 • Tekninen lautakunta esittää kh:lle, että Sanginjoelle tehdään hoito- ja käyttösuunnitelma VE 3 linjausten mukaisesti 13.11.2007 § 698
 • Ympäristölautakunta 18.12.2007 § 298
 • Etenemisvaihtoehdot nähtävillä 19.1.-9.2.2007
 • Hanke päättyi     
 • Hyväksyjä Tekninen lautakunta

Yhdyshenkilönä toimi kaupunginmetsänhoitaja Olli Lipponen.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.