Seudullisen monitoi­mi­kes­kuksen osayleiskaava

Kaupunginosat Ylikiiminki

Seudullisen moottoriurheilun monitoimikeskuksen oikeusvaikutteinen osayleiskaava on saanut lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 26.5.2010 (1287) kaavasta jätetyt valitukset. Asiasta on virallisesti kuulutettu ja monitoimikeskuksen osayleiskaava on siten lainvoimainen Ylikiimingin kunnanvaltuuston 3.12.2007 (§ 52) hyväksymässä muodossa, täydennettynä kaavamääräyksiin 18.3.2009 tehdyillä oikaisuluonteisilla tarkistuksilla.

Oulun seudun kuntien ja Ylikiimingin kunnan kanssa tehdyn selvitystyön tuloksena on seudullinen monitoimikeskus sijoitettu Ylikiimingin Kokkokankaan alueelle. Kaava-alue sijoittuu Oulu–Kuusamo-tien pohjoispuolelle 35 km Oulusta ja 12 km Kiimingin keskustasta Kuusamoon päin. Alueen laajuus suoja-alueineen on n. 800 hehtaaria.

Yhteystiedot