Svaaninsuonpolku välillä Tornihaukantie - Plaanaojanpolku

Kaupunginosat Kaukovainio, Oulunsuu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt rakennussuunnitelman laatimisen Valtatielle 22 (Kainuuntie) välillä Joutsentie - Poikkimaantie. Tiejaksolle on laadittu tiesuunnitelma vuonna 2010. Tiesuunnitelmassa valtatie levitetään keskikaiteelliseksi 2+2-kaistaiseksi maantieksi (liite 11).

Hanke liittyy Poikkimaantien sillan rakentamiseen Oulujoen yli, jonka on ennustettu kasvattavan myös Kainuuntien liikennemääriä. Tavoitteena on rakentaa edellä mainitut kohteet yhtä aikaa.

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on katsonut tarpeelliseksi selvittää Svaaninsuonpolun rakentamisen vaihtoehdot ja kustannukset. Tämä yleistarkastelu on laadittu siksi, että näiden päätösten pohjalta voidaan tarvittaessa jatkaa rakennussuunnitelmaa yhtäaikaa valtatien rakennussuunnitelman kanssa.

Yhdyshenkilönä on toiminut liikenneinsinööri Erkki Martikainen (Katu- ja viherpalvelut)

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 3.12.2012
  • Tekninen lautakunta 4.12.2012
  • Nähtävillä 11.-28.12.2012
  • Hyväksyjä Kaupungininsinööri 2.1.2013 § 2


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.