Syynimaantien jk- ja pp-tie välillä Kiviniementie - Uuvenperäntie

Kaupunginosat Kello

    
Kellon Kiviniemessä on Syynimaantien varteen välille Kiviniementie - Uuvenperäntie suunniteltu jalankulku- ja polkupyörätie. Suunnitelmat ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyä varten. Suunnitelmat on laatinut Destia Oy. Suunnitelmat sisältävät katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä kuivatuksen.

Syynimaantien jalankulku- ja polkupyörätien rakentamiseen on varattu tälle vuodelle aloitusraha rakentamisohjelmassa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2018 - 2019 välisenä aikana.

Käsittelyvaiheet

  • Yhdyshenkilönä on toiminut Seppo Kuoppala (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).
  • Hanke on aloitettu 24.7.2018
  • Yhdyskuntalautakunta 14.8.2018
  • Nähtävillä 24.8. - 7.9.2018
  • Hyväksyjä kaupungininsinööri 12.9.2018 § 382


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.