Tahkokangas

Kaavanumero
564-2347
Kaupunginosat Hiironen
Tahkokangas, perspektiivikuva raitti
Tahkokangas, perspektiivikuva raitti

Suunnittelualueella ovat toimineet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan palvelukeskus sekä Leinonpuiston koulun Pihlajakummun toimipiste. Sairaanhoitopiiri ja kaupunki ovat vaihtaneet keskenään tontteja Tahkokankaalla, Hietasaaressa ja Peltolassa. Tahkokankaan alue ja rakennukset ovat siirtyneet Oulun kaupungin hallintaan. Tahkokankaan palvelukeskuksen toiminnot ovat siirtyneet muualle, joten aluetta suunnitellaan asuinalueeksi palveluineen ja työpaikkoineen.

Aluetta uudistetaan ja täydennetään monipuolisella asuinrakentamisella. Lähtökohtana on Oulun yleiskaava, jossa Tahkokankaan alueelle on osoitettu tiivistä pientalo- sekä kerrostalovaltaista asuinaluetta palveluineen ja työpaikkoineen. Ekologisuuden kannalta tavoitteina ovat mm. ekotehokas rakentaminen, hulevesien käsittely ja paikallinen massatasapaino. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan uudenlaisia asuntotyyppejä ja varmistetaan palveluverkon riittävyys uusille asukkaille. Tahkokangas on osoitettu yleiskaavaselostuksen liitekartassa yhdeksi tärkeimmistä asuntotuotannon kohteista ja sille on esitetty ohjeellinen aloitus 2020-2030. Yleiskaavaselostuksessa todetaan: Hiirosessa Tahkokankaan aluetta uudistetaan ja täydennetään monipuolisella asuinrakentamisella.

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti