Toppilansaarentie 2-8

Kaavanumero
564-2515
Kaupunginosat Toppilansaari

Asemakaavan muutos koskee Toppilansaaren kaupunginosan korttelin 15 tontteja 3, 4 ja 5.

Kaavamuutos on tullut vireille tonttien haltijan aloitteesta.

Tontille 5 on valmistunut koulu- ja päiväkotirakennus kesällä 2021, jota on suunniteltu laajennettavaksi tonteille 3 ja 4. Tavoitteena on muuttaa tonttien 3 ja 4 käyttötarkoitus yleisten rakennusten korttelialueeksi sekä huomioida tontilla 5 sijaitsevan suojelurakennuksen pihapiiri asemakaavan muutoksessa.

 

 

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti