Tuiranpuisto

Kaavanumero
564-2325
Kaupunginosat Tuira
Valokuva Hermolasta
Tuiranpuisto, Hermola

Tuiranpuisto on noin 9,5 hehtaarin laajuinen merkittävä viher- ja virkistysalue noin kahden kilometrin etäisyydellä Oulun keskustasta. Tuiranpuisto on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, ja sen rakennukset on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa. Asemakaavan muutoksessa tarkistetaan ja päivitetään Tuiranpuiston kortteleiden asemakaavamääräykset ja tutkitaan koko alueen tarkoituksenmukainen käyttö. Tavoitteena on tukea suojeltujen rakennusten säilymistä, aktivoida aluetta sekä kehittää puistoa toiminnallisesti. Lisäksi tutkitaan liikennejärjestelyiden toimivuus.
 

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti