Uuden Oulun yleiskaava

Kaavanumero
564-2011/1

UUSI OULU, UUSI YLEISKAAVA
Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat sekä Oulun kaupunki muodostivat vuoden 2013 alussa uuden kunnan, jonka maankäytön ohjaamiseksi on laadittu uusi yleiskaava. Yleiskaava perustuu laadittuihin selvityksiin.

Hyväksytty yleiskaava
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 18.4.2016 § 25 kaupunginhallituksen 29.3.2016 tekemien pienten täsmennysten mukaisena. Valtuuston päätöksestä valitettiin. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 8.5.2018 antamalla päätöksellään hylännyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus ei ole 23.5.2019 päätöksellään antanut valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Uuden Oulun yleiskaava on lainvoimainen.

Yhteystiedot