Uusikatu 20

Kaavanumero
564-2410
Kaupunginosat Pokkinen

I kaupunginosan (Pokkinen) korttelin 30 tonttia nro 2 (Uusikatu 20) koskeva asemakaavan muutos.

Kiinteistön omistajan tavoitteena on purkaa rakennus ja muuttaa asemakaavan käyttötarkoitus asuin- ja liikerakentamiselle. Asemakaavan muutos toteuttaa kaupungin tavoitetta lisätä keskustan asukasmäärää. Tavoitteena on myös kehittää kaupunkikuvaa yhtenäiseksi.

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti