Vaalantien (mt 8300) kehittäminen Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella, toimenpidesuunnitelma

Kaupunginosat Haapalehto, Kynsilehto

Hiukkavaaran kaavarunko on valmistunut. Kaavatyön yhteydessä on laadittu yleisen tien mt 8300 (Vaalantie) toimenpidesuunnitelma, jotta voidaan varmistua yleisen tieverkon toimivuudesta ja turvallisuudesta pitkällä aikavälillä. Se on laadittu yhteistyössä Tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa. Suunnitelma on pohjana asemakaavoitukselle sekä erikseen laadittaville tie- ja rakennussuunnitelmille, jotka aikanaan asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain sekä maantielain mukaisesti. Suunnitelmaratkaisut ovat yhdenmukaiset Hiukkavaaran kaavarungon kanssa.

Yhdyshenkilöinä ovat toimineet Erkki Martikainen (Tekninen keskus) ja Risto Leppänen (Oulun tiepiiri).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 1.2.2008
  • Tekninen lautakunta 5.2.2008
  • Nähtävillä 8.2.-7.3.2008  
  • Hyväksyjä Tekninen lautakunta


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.