Vaappukujan katu- ja ympäristösuunnitelma

Kaupunginosat Kello

Kellon Kiviniemen alueelle on laadittu täydennyskaava, joka on saanut lainvoiman 10.10.2014.

Vaappukuja on täydennyskaavassa syntynyt uusi katu. Vaappukujan katusuunnitelmat ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyä varten. Suunnitelmat on laatinut Plaana Oy. Suunnittelu on käynnistynyt vuoden 2015 puolella.

Oulun Vesi on laatinut alueen vesi- ja viemärijohtosuunnitelmat.

Hyväksyttäväksi ja nähtäville esitetään liitteen mukaiset suunnitelmat. Vaappukuja on vuoden 2016 investoinnin rakentamisohjelmassa.

Yhdyshenkilönä on toiminut tiemestari Seppo Kuoppala (Katu- ja viherpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 1.6.2016
  • Yhdyskuntalautakunta 7.6.2016
  • Nähtävillä 14. - 29.6.2016
  • Hyväksyjä kaupungininsinööri 6.7.2016 § 230


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.