Varjakan osayleiskaava (2012)

Kaupunginosat Oulunsalo

Varjakan alue muodostuu Varjakan, Pyydyskarin ja Akion saarista sekä Varjakan niemestä. Varjakan alue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö ja yksi maamme parhaiten säilyneitä saarisahayhdyskuntia.

Varjakan alueen vuonna 2012 hyväksytty osayleiskaava mahdollistaa Varjakan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön peruskorjaukset, matkailun kehittämisen ja uudisrakentamisen sekä alueen arvon mukaisen käytön. Kaava-alueen maapinta-alasta suurin osa on retkeily- ja ulkoilualuetta sekä luonnonsuojelualueita. Varjakan saaressa alueet joilla on olemassa olevaa rakennuskantaa on osoitettu rakennussuojelualueiksi. Rakennusten käyttötarkoituksen tulee edistää alueen rakennustaiteellisten, kulttuurihistoriallisten tai ympäristöllisten arvojen säilymistä. Varjakan kartano on osoitettu virkistystä ja matkailua palveleviin tarkoituksiin merkinnällä, joka velvoittaa säilyttämään pihapiirin rakennuskannan kulttuurihistoriallisen arvon. Kartano on nykyisin yksityiskäytössä.

Alue sijaitsee maailmanlaajuisesti arvokkaiden Liminganlahden lintuvesien ääressä. Varjakassa on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ehjän kokonaisuuden muodostava, valtakunnallisesti arvokas saarisahayhdyskunta, joka on yksi maamme parhaiten säilyneitä. Sahatoiminnan lisäksi Varjakan historiaan liittyy lukuisia tarinoita.

Alueen kehittämistä on toteutettu vähitellen, mm. arvokkaiden rakennusten peruskorjauksilla ja pienvenesataman laajennuksilla sekä uimarannan kunnostamisella.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on 26.1.2021 hyväksynyt Varjakan kehittämissuunnitelman. Sen mukaisesti aluetta kehitetään pienimuotoisia palveluita tarjoavana lähivirkistyskohteena, ei merkittävänä matkailukeskittymänä. Lähtökohtana on arvokkaiden rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen turvaaminen ja niiden myyminen yksittäiskohteina.

Tutustu Varjakan rakennettuun kulttuuriympäristöön koostetun tarinakartan avulla.

Yhteystiedot