Vt4 parantaminen välillä Kello - Räinänperä

Kaupunginosat Haukipudas, Jokikylä, Kalimenkylä, Kello, Martinniemi

Tiesuunnitelman merkittävimmät toimenpiteet ovat:

  • Valtatie 4 rakennetaan 2+2-kaistaiseksi 15 metrin keskialueella varustetuksi moottoritieksi rakentamalla toinen ajorata nykyisen tien itäpuolelle Kellon ja Kiiminkijoen eteläpuolen välillä.
  • Valtatielle 4 Kiiminkijoen ja Räinänperän välille rakennetaan moottoriliikennetienä jatkuva keskikaiteellinen 2+1-ohituskaistatie. Ohituskaistatie levennetään pääosin nykyisen tien itäpuolelle. Nykyisen ratasillan molemmin puolin ja Haarakankaalla ohituskaistatie levennetään nykyisen tien molemmin puolin.
  • Räinänperän liittymään (vt 4 1 mt 847 Haukiputaantien liittymä) rakennetaan valtatielle vasemmalle kääntyvien kaista Oulun suunnasta ja erillinen oikealle kääntyvien kaista Kemin suunnasta.
  • Melusuojausta parannetaan täydentämällä nykyisiä meluesteitä sekä rakentamalla uusia melusuojauksia. Toimenpiteet sijoittuvat Kelloon ja Asemakylälle.

Tiesuunnitelma on ollut nähtävänä kokouksessa, sitä ei jaettu esityslistan mukana.

Yhdyshenkilönä on toiminut liikenneinsinööri Harri Vaarala (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 26.10.2017
  • Yhdyskuntalautakunta 31.10.2017
  • Nähtävillä 3.11. - 4.12.2017
  • Yhdyskuntalautakunta 30.1.2018
  • Nähtävillä 11.9. - 10.10.2018
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 30.1.2018 § 66


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.