Yli-Iin Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaava

Kaavanumero
564-Y2022/4
Kaupunginosat Yli-Ii

Yli-Iin Kynkäänsuon alueelle on tullut vireille tuulivoimaosayleiskaava Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 24.5.2022. Neova Oy suunnittelee Kynkäänsuon alueelle enintään 15 tuulivoimalan rakentamista. Suunnitellun aurinkovoima-alueen pinta-ala olisi enintään noin 140 hehtaaria. Suunnittelualue sijaitsee noin 18 km Yli-Iin keskustasta ja noin neljä kilometriä Tannilan kylästä koilliseen sekä rajautuu pohjoisesta Iin kunnanrajaan. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi enintään 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Aurinkovoimapaneelien asennustapa tarkentuu maaperän olosuhteiden perusteella. Arviot aurinkovoimaloiden tehosta tarkentuvat suunnittelujen edetessä. Fingrid on osoittanut hankkeen verkkoliityntäpaikaksi Hervan, johon se rakentaa uuden sähköaseman. Etäisyys verkkoliityntäpisteeseen on noin 19 km.

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tarkoitus toteuttaa erillismenettelynä, jolloin ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kaavoituksen rinnalla.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot