Yli-Iin Tannilan tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaava

Kaavanumero
564-Y2022/5
Kaupunginosat Yli-Ii, Tannila

Yli-Iin Tannilan alueelle on käynnistynyt tuulivoimaosayleiskaavan laadinta Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 24.5.2022. Infinergies Finland Oy suunnittelee Tannilan alueelle enintään 15 tuulivoimalan rakentamista. Suunnitellun aurinkovoima-alueen pinta-ala olisi enintään noin 240 hehtaaria. Suunnittelualue sijoittuu lähelle Iin kunnanrajaa noin 14 kilometriä Yli-Iin taajamasta koilliseen. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi enintään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.

Alustavasti on suunniteltu, että Tannilan tuuli- ja aurinkovoima-alue liitettäisiin sähköverkkoon Hervassa, jonne Fingrid rakentaa uuden sähköaseman. Myös mahdollisuuksia liittyä samaan voimajohtoon Iso Rytisuon hankkeen ja/tai Neovan Kynkäänsuon hankkeen kanssa selvitellään yhteistyössä Fingridin kanssa. Liityntävaihtoehtoina tarkastellaan sekä maakaapeli- että ilmajohtoreittejä.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tarkoitus toteuttaa erillismenettelynä, jolloin ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kaavoituksen rinnalla.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot