Yritysrinne ja Yrityskaarre

Kaavanumero
564-2454
Kaupunginosat Välikylä

Asemakaavan muutos koskee Välikylän kaupunginosan osia kortteleista 101, 104, 106 sekä kortteleita 112, 126, 127 ja 128 sekä katu- ja viheralueita. Asemakaava laaditaan kaupungin aloitteesta ja maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteidan mukaisesti. Asemakaavan tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen palvelemaan nykyistä monipuolisemmin erilaisia työpaikkarakentamisen hankkeita mm. muuttamalla kaupan suuryksikköjen korttelialueiden kaavamääräyksiä.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Tullut voimaan

Valmis

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti