Kaupun­gin­johtajan esitys Oulun ​​talous­­­­ar­vioksi 2024

Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä on julkistanut esityksensä Oulun kaupungin talousarvioksi 2024 ja toimintasuunnitelmaksi 2025-2026.
27.09.2023

Talousarvioesitys vuodelle 2024 on alijäämäinen, mutta suunnittelukaudella vuonna 2026 tilikauden tulos palautuu ylijäämäiseksi, mikäli kaupungin verotulot kehittyvät edelleen positiivisesti. Samanaikaisesti menopaineet kuitenkin kasvavat ja kaupunki investoi voimakkaasti tulevaisuuteen.

Korkea inflaatio ja korkotason nousu koettelee ihmisten ostovoimaa. Työttömyysaste on nousussa. Oulussa se on 13,8 prosenttia, kun koko Suomen työttömyysaste on 10,3%. Oulun kaupunki valmistautuu vuonna 2025 tapahtuvaan TE-uudistukseen, jonka johdosta työllisyys- ja elinkeinopalvelut siirtyvät vuoden 2025 alusta kuntien vastuulle.

Investointien rahoit­ta­miseksi otetaan lainaa – veropro­sentit ennallaan

Oulun kaupungin talousarvio vuonna 2024 on alijäämäinen 34 milj. euroa. Hyvinvointialueuudistuksen talousvaikutukset vaikuttavat vielä seuraavien vuosien ajan kuntien verorahoituksessa ja Oulun kaupungin verorahoitus heikkenee vuoteen 2023 verrattuna noin 25 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kääntyvän nousuun vuodesta 2025 lähtien ja kääntävän kaupungin tuloksen positiiviseksi vuonna 2026.

Oulun kaupungin investointimenot ovat merkittävät seuraavien kolmen vuoden aikana, yhteensä noin 650 milj. euroa ja kaupunki joutuu ottamaan lainaa investointeihin. Nettolainanotto vuodelle 2024 on 141 milj. euroa ja se on 3 439 euroa/asukas. Kaupungin omaisuutta tarkastellaan kuitenkin samanaikaisesti ja mahdollisilla myyntituloilla voidaan vähentää kaupungin lainanoton määrä talousarviokaudella.

Tuloveroprosentti 7,86 on pyöristetty verohallinnon ohjeen mukaisesti lähimpään kymmenykseen ja se on esityksessä 7,90. Kiinteistöveroprosentit on esityksessä ennallaan.

Oulun kaupunki satsaa suunnittelukaudella noin 650 miljoonaa kaupunki-infran kehittämiseen, sivistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vahvistamiseen sekä matkailulliseen vetovoimaan. Oulu rakentaa uuden vesiliikuntakeskuksen Raksilaan, uuden museo- ja tiedekeskuksen Tietomaan yhteyteen sekä suurimpana yksittäisenä investointina Jääkärinkankaan monitoimitilat Hiukkavaaraan. Ensi vuonna valmistuvia kohteita ovat esimerkiksi kaupungintalon peruskorjaus, Linnanmaan uusi uimahalli ja Maikkulan koulun peruskorjaus. Oulun tekemiä vetovoimainvestointeja ovat myös asuntomessut Hartaanselällä 2025, Nallikarin ja Pikisaaren kehittämissuunnitelmat sekä Virpiniemen liikuntamaailma.

Pohjoisen ohjelmaa valmis­tellaan

Pohjoisen Suomen strategisen merkitys on kasvanut ja valtioneuvoston kanslian alaisuuteessa valmistellaan Pohjoista ohjelmaa. Sen tarkoituksena on parantaa liikenneyhteyksiä, tukea puhtaan siirtymän tavoitteita ja luoda edellytyksiä Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi. Oulun kaupungilla on ollut merkittävä rooli hallitusohjelmakirjauksen syntymiseen yhdessä Pohjoisen kuntien, maakuntaliittojen, oppilaitosten ja kauppakamareiden kanssa.

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026 ja kaupunki valmistautuu ottamaan vieraita vastaan läheltä ja kaukaa. Kulttuuri-ilmastonmuutos tulee näkymään koko kaupungin ja kaupunkilaisten ilmeessä ja hyvinvoinnissa.

Kaupun­gin­johtajan esitys etenee kaupun­gin­hal­li­tuksen käsittelyyn ja valtuuston päätet­täväksi

Kaupunginjohtajan esitys etenee siten, että seuraavaksi talousarvioesitystä käsitellään kaupunginhallituksen budjettiriihessä 19.10. - 20.10., kaupunginhallituksen talousarviokäsittelypäivät ovat 7.11. ja 14.11., kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely alkaa 27.11. ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 11.12.2023 kokouksessaan.

Talousarvioesitykseen liittyvät materiaalit