AKT:n mahdollisen työtaistelun vaikutukset koululaisliikenteeseen

28.02.2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on antanut lakkovaroituksen ajalle 1.–10.3.2023, jolla voi olla toteutuessaan vaikutuksia koululaisten koulumatkoihin avoimessa joukkoliikenteessä. Mikäli työtaisteluun ei saada sopua, lakon on määrä alkaa linja-autoliikenteen henkilökunnan osalta 1.3. klo 03.00. Oulun alueella lakko koskettaa tällä hetkellä vain Koskilinjojen liikennöimiä joukkoliikenteen linjoja. 

Koskilinjat pyrkii liikennöimään osaa vuoroistaan lakon aikana käytössä olevien resurssiensa mukaisesti, mutta palvelua ei voida taata. Poikkeustilanteessa ajettavat vuorot painottuvat kaikista ruuhkaisimpiin linjoihin sekä vuoroihin.

Ennakkotiedon mukaan 1.3. vuoroja liikennöitäisiin linjoilla 2, 3, 4, 4A, 8, 20, 23 sekä 35 siten, että vuorot ajetaan 1–2 kertaa aamuisin ja 1–2 kertaa iltapäivisin. Liikennöitävät vuorot voivat vaihdella päivittäin eikä tietojen oikeellisuutta tai ennustettavuutta voida taata. Oulun Seudun Liikenne päivittää lakon aikana tietoja joukkoliikenteen sivuille https://www.oulunjoukkoliikenne.fi sekä pysäkkien aikataulunäyttöihin reaaliajassa, mutta toistaiseksi järjestelmissä voi näkyä myös vuoroja, jotka tulevat myöhemmin peruuntumaan.

Lakko ei vaikuta Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden itse hankkimiin koulukuljetuksiin eikä Revon Turistiliikenteen sekä Oubusin liikennöimiin joukkoliikenteen linjoihin.

Oulun kaupunki suosittelee, että kodeissa ja kouluilla varaudutaan ennakkoon mahdollisiin häiriöihin joukkoliikenteen palvelussa lakon uhan vuoksi. Oulun Seudun Liikenne sekä opetuksen järjestäjä eivät pysty ylivoimaisen esteen sattuessa takaamaan, että perusopetuslain mukainen koulukuljetusetuus toteutuu kunnan kustantamaa Walttikorttia käyttäville oppilaille, joiden joukkoliikenneyhteys peruuntuu työtaistelun vuoksi. 

Huoltajia suositellaan lakon toteutuessa mahdollisuuksiensa mukaan järjestämään oppilaiden kouluun pääsemisen itse tai esimerkiksi paikallisten kimppakyyditysten avulla. Huoltaja voi olla yhteydessä lapsensa kouluun, mikäli oppilaan koulumatkan kulkeminen osoittautuu mahdottomaksi työtaistelun vaikutusten vuoksi.

Oppilaiden huoltajat saavat tämän tiedotteen koulujensa kautta.

Lisätietoa joukkoliikenteen linjoista ja vuorojen liikennöitsijöistä Oulun joukkoliikenteen sivuilla: https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/liikennoitsijoille 

Seuraa ajankohtaisia tiedotteita lakon vaikutuksista Oulun joukkoliikenteen sivuilla:
https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/