Alakylään nousee puukoulu tulipalossa tuhoutuneen tilalle – koulunkäynnin on määrä alkaa 2025

25.01.2023

Kiimingin Alakylässä sijaitsevan koulun rakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 2020. Korvaavan uudisrakennuksen rakentaminen käynnistyy syksyllä 2023, ja sen on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Kaikkiaan tiloja tulee 240 oppilaalle vuosiluokilla 0–6.

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos järjesti tarjous- ja arkkitehtuurikilpailun, jonka voitti alt Arkkitehdit Oy ehdotuksella HARJA.

"Uusi rakennus täydentää olemassa olevan pihapiirin. Rakennuksen mittakaava, kattomuoto ja materiaalit noudattelevat vanhojen rakennusten periaatteita tuoden kuitenkin uuden ajallisen kerrostuman kokonaisuuteen. Rakennuksen ydin ja tilallinen kohokohta on korkea ruokalatila”, kertoo pääsuunnittelija Antti Karsikas alt Arkkitehdeilta.

Uudisrakennus valmistetaan puusta. Rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä ohjaa tavoite pienemmästä hiilijalanjäljestä ja suuremmasta hiilikädenjäljestä. Huomiota kiinnitetään myös yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen.

”Oulun kaupunki on päättänyt lisätä rakentamisen monimuotoisuutta edistämällä puurakentamista. Esimerkkiä halutaan näyttää myös kaupungin omissa rakennuksissa”, kertoo projektipäällikkö Reetta Leinonen Oulun Tilapalveluista.

Uudisrakennukseen tulee koulun uudet keittiö- ja ruokailutilat. Vanhoihin, tulipalolta säästyneisiin rakennuksiin tehdään samassa yhteydessä tilamuutoksia. Hankkeen kustannusarvio on 3,69 miljoonaa euroa.