Alakylähtie-Kaijonlahdentie liittymäalueen rakentaminen on aloitettu

15.06.2022

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt yhteistyössä Ely-keskuksen, Fintrafficin ja Oulun Veden kanssa Alakykyläntie-Kaijonlahdentie liittymäalueen rakentamisen. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Oulun Maa ja Vesirakennus Oy ja rakennuttajakonsulttina Welado Oy.

Rakentaminen liittyy Kaijonharjun Kaijonlahdentie-Alakyläntie asemakaavamuutokseen. Hanke sisältää asemakaavan mukaisen liittymäalueen rakentamisen. Rakentaminen sisältää liittymäalueen kanavoinnin ja liikennevalo-ohjauksen rakentamisen. Kaijonrannan suuntaan rakennetaan uusi katuyhteys. Nykyinen Kauppaporvarintien liittymä muutetaan suuntaisliittymäksi. Rakentamiseen sisältyy myös joukkoliikenteen pysäkkien ja valaistuksen sekä ja kuivatuksen ja vesihuollon parantamista. Melunsuojausten osalta toteutetaan Raittipuiston meluvalli (Me3).

Rakentaminen on aloitettu kesäkuun alussa ja työt valmistuvat viimeistään kesäkuussa 2023. Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä kävely-, pyörä- ja autoliikenteelle. Rakentamisesta aiheutuu muutoksia myös pysäkkijärjestelyihin. Urakka-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt rakentamisen ajan.

Kartta liittymäalueesta, jolla rakentaminen on aloitettu.