Alakylän koulun korvausinvestointi sai lisärahaa - kaupunginhallituksen päätöksiä 11.3.2024

11.03.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 11.3.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

 

1. Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako 564-2351, Hiukkavaaran ja Haukkasuon kaupunginosat (Sarvikangas). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

2. Etuosto-oikeuden käyttäminen Madekoskella ja Juurusojalla, Hongikko 564-404-106-18 ja Honkarinne 564-404-106-15. Asia jätettiin pöydälle.

3. Lausunto hallinto-oikeudelle Virpiniemen Meriniemi – Kellonlahti asemakaavamuutoksen (564-2531) hyväksymispäätöstä koskevaan valitukseen. Heikki Kontturi teki muutetun päätösesityksen. ” Maankäyttö- ja rakennuslain 42.2 §:n mukaan viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista. Oulun kaupunki toteaa, että hallinto-oikeudella on käytössään kaikki tarvittavat tiedot asian käsittelemiseksi.”

Asiasta äänestettiin. Alkuperäinen päätösesitys hyväksyttiin äänin 9-4.

4. Määrärahamuutos Alakylän koulun A-rakennuksen korvausinvestointi 2023–2024. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Oulun kaupungin lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman ja sen liitteiden luonnoksista vuosille 2024-2025. Päätösesitys hyväksyttiin. 

6. Hallintosäännön muuttaminen 1.4.2024. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Oulun nuorisovaltuusto ONEn toimintasäännön muutos, ikärajan laskeminen. Päätösesitys hyväksyttiin. 

8. Oulun A-kilta ry:n toiminnan tukeminen. Asia jätettiin pöydälle. 

9. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi. 

10. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

11. Salainen asia.