Alakyläntielle uusia liikennevaloja

07.11.2022

Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Fintraffic Tie ovat toteuttamassa kehittämistoimenpiteitä Alakyläntielle (maantie 18709) välillä Kaijonlahdentie – Raitotie. Hanke on Oulun seudun MAL-sopimuksen toimenpiteitä ja se valmistuu syksyn 2022 aikana. Osana hanketta toteutetaan liikennevalo-ohjaukset Kaijonlahdentien ja Raitotien liittymiin. Liikennevalojen keskeisenä tavoitteena on joukkoliikenteen toiminnan varmistaminen molemmissa liittymissä. Liikennevalot parantavat myös hälytysajoneuvojen ja muun liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Alakyläntien ja Kaijonlahdentien liittymässä liikennevalot toteutetaan perinteisenä liikennevalo-ohjauksena. Myöhässä olevalle joukkoliikenteelle toteutuu joukkoliikenne-etuus normaalia pidemmällä vihreällä.

Alakyläntien ja Raitotien kiertoliittymässä toteutetaan ensimmäisenä kohteena Oulun seudulla ns. säännöstelyvalot. Säännöstelyvaloja käytetään esimerkiksi kiertoliittymässä, jossa jonkun tulosuunnan ruuhkautuminen aiheuttaa jonoutumista ja sen myötä vaaratilanteita tulosuunnilla ja kiertotilassa. Ruuhkautuvan tulohaaran tilannetta voidaan helpottaa säännöstelemällä kiertoliittymässä edellisen tai edellisten tulohaarojen liikennettä liikennevaloilla.

Säännöstelyvalojen toiminta poikkeaa merkittävästi perinteisten liikennevalojen toiminnasta. Säännöstelyn tarve (liikennevalojen käyttötarve) havaitaan ruuhkautuvan tulosuunnan joukkoliikenne-etuuden ja ruuhkan tunnistavilla ilmaisimilla. Kun tarvetta säännöstelyyn ei ole, ovat opastimet sammutettuina ja liittymä toimii normaalisti ilman valo-ohjausta. Säännöstelyvalot toteutetaan 2-aukkoisilla opastimilla, joissa on punainen ja keltainen opastin. Säännösteltävän tulosuunnan liikenne pysäytetään punaista valoa näyttämällä, jolloin muiden tulosuuntien opastimet voivat olla pimeinä. Pimeän opastimen saa ohittaa noudattaen normaaleja väistämissääntöjä. Säännöstelytarpeen loputtua opastimet vaihtuvat keltavilkun kautta pimeiksi.

Säännöstelyn piirissä voi olla yksi tai useampi tulosuunta samanaikaisesti riippuen liittymän toiminnan optimointitarpeesta.

Säännöstelyvaloja on toteutumassa useissa kohteissa eri puolilla Suomea ja potentiaalisia uusia kohteita on kartoitettu Oulun seudullakin.

 Karttakuva risteyksestä

Yllä olevassa kuvassa on esitetty säännöstelytilanne, jossa keskustan suunnasta tuleva bussi saa liikennevaloetuuden. Tilanteessa Alakylän ja Ritaharjun tulosuunnat pysäytetään punaisella valolla, kun taas keskustan ja Ruskon tulosuunnat liikennöivät normaalisti.