Kuvassa on pientalotyömaan perustukset

Alennus rakennus­val­vonnan taksaan yksityis­hen­ki­löille 1.1.-29.2.2024

Yksityishenkilö saa Oulun kaupungin rakennusvalvonnan taksasta 20 prosentin alennuksen hakiessaan lupaa omakotitalolle tai pienemmälle hankkeelle, kun lupa haetaan 1.1.–29.2.2024 ja täydennetään (lisätietoa alla) kaikkien tietojen osalta 31.3.2024 mennessä.
07.11.2023

Alennus koskee taksan pykälien 3-7 rakennuskohtaista perusmaksua sekä kokonaisalan mukaan määräytyvää lupamaksun osaa, lukuun ottamatta kohtia 7.1. ja 7.6. 

Alennuksen voi saada yksityishenkilö, joka hakee rakennus-, toimenpide-, purku- tai maisematyölupaa 

  • omakotitalolle, 
  • vapaa-ajan asunnolle tai 
  • omakoti- tai vapaa-ajantontille sijoittuville 
    • pienemmille rakennuksille kuten talousrakennukselle, aidalle, vajalle tai 
    • muille toimenpiteille kuten esim. maalämpö. 

Alennuksen voi saada sekä uudis- että korjausrakentamiseen. 

Lupahakemukseen tarvittavat tiedot ja vastuuhenkilöt/ammattilaiset riippuvat hankkeen laajuudesta. Edellytetyt tiedot, vastuuhenkilöt, tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat tulee olla täydennettynä hakemukseen ennen hakemuksen jättämistä. Tarkoitus ei ole lähettää ns. tyhjää hakemusta, vaan hankkeen tulee olla todella suunniteltu. 

Mikäli em. tietoja ja lupavalmistelijan edellyttämiä muita täydennyksiä ei ole 31.3.2024 mennessä tehty ja lupa ei ole siten päätettävissä, alennusta ei voi myöntää. 

Huom. Lupahakemusta voi valmistella hyvissä ajoin ennen alennuskampanjan alkamista, lisätä luvalle asiakirjoja ja pyytää neuvoja asiointipalvelun viestien kautta. Tärkeää on, että hakemus lähetetään alennuskampanjan aikana joten lähetä hakemus välillä 1.1.-29.2.2024.