Ammattiliittojen lakko 3.-9.5. sulkee suurimman osan kaupungin päiväkodeista ja perhepäiväkodeista

29.04.2022

Päivitetty 2.5.2022

Ammattiliitto Jyty ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry toteuttavat työnseisauksen 3.–9.5.2022. Työtaistelu koskee varhaiskasvatuksessa suurinta osaa henkilöstöstä, ja vain pieni osa henkilöstöä on töissä työtaistelun aikana.

Lakkopäivien aikana pääosa päiväkodeista ja perhepäiväkodeista on kiinni eikä lakisääteistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta pystytä järjestämään. Jotkut perhepäivähoitajat saattavat olla töissä ja hoitaa lapsiryhmiään normaalisti. Avoimen varhaiskasvatuksen lasten ja perheiden kerhoja ei järjestetä kyseisenä aikana.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 2.5.2022, että Oulun kaupungin järjestämä esiopetus keskeytetään kunnallisissa toimintayksiköissä 3.-9.5. lakon takia. Esiopetusta ei voida henkilöstövajeen vuoksi turvallisesti järjestää. Esiopetuksen keskeytyksen vuoksi perheille ei aiheudu muutoksesta lisäkustannuksia.

Tässä haastavassa tilanteessa toivomme, että huoltajat järjestäisivät 3.-9.5. lapsensa hoidon itse. Lakon vuoksi syntyvät poissaolopäivät hyvitetään asiakasmaksuissa.

Turvaamme palvelun ensisijaisesti yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisissä tehtävissä toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon, palo- ja pelastustoimen sekä poliisin henkilöstön lapsille.

Mikäli päiväkoteihin jää edellä mainittujen lapsien lisäksi tilaa, avoinna oleviin päiväkoteihin otetaan lapsia lakkopäivinä sitä mukaa kuin lapsia tulee paikalle. Lapsia voidaan ottaa päiväkoteihin enintään sen verran, että lakisääteisiä ryhmäkoko- ja henkilöstömitoituksia voidaan noudattaa. Paikkoja ei voi varata etukäteen.

Voit tiedustella vapaita paikkoja mistä tahansa avoinna olevasta päiväkodista etukäteen päivittäin päiväkotien johtajilta tiistaista 3.5. alkaen klo 8-10. 

Avoinna olevissa päiväkodeissa työskentelee vain pieni osa oman päiväkodin työntekijöitä sekä lisäksi muista päiväkodeista siirtyviä työntekijöitä. Tuttu henkilöstö ei välttämättä ole paikalla, ja ryhmät muodostetaan paikalla olevista lapsista.

Lapsen tiedot kirjallisesti mukaan päiväkotiin

Koska lasta saattaa hoitaa muu kuin lapsen oma tuttu henkilökunta, huoltajan tulee antaa henkilökunnalle kirjallisena lapsen nimi, syntymäaika, lapsen oman päiväkodin nimi, huoltajien nimet ja yhteystiedot sekä lapsen allergiat, sairaudet sekä muut mahdolliset asiat, joista henkilökunnan on hyvä olla tietoisia.

Lakon aikana päiväkodeissa ei ole mahdollista toteuttaa lapsen sairaudenhoitoon liittyviä lääkityksiä, muita erityistuen palveluja eikä kuljetuksia päiväkoteihin.

Avoinna olevissa päiväkodeissa tarjotaan ateriat. Erityisruokavalioita ei lakon aikana pystytä valitettavasti huomioimaan. Jos lapsesi mahtuu avoinna olevaan päiväkotiin ja noudattaa erityisruokavaliota, pakkaathan hänelle mukaan lapsen nimellä varustetut eväät.

Seuraavat päiväkodit ovat avoinna 3.- 9.5.:

Emme pysty tarkasti ennakkoon arvioimaan lakkopäivinä työskentelevien henkilöiden määrää. Tästä syystä sekä myös yllättävien sairaspoissolojen vuoksi avoinna olevien päiväkotien määrää voidaan joutua vähentämään ja toiminta-aikoja lyhentämään.

Alle lisätään maanantaina 2.5. töissä olevien päiväkotien johtajien puhelinnumerot. 

Pohjoinen alue:

 • Ruiskukan päiväkoti, Mervi Kilpeläinen (ti-pe) p. 044 703 6931, Anu Heikkinen (la-su) p. 040 512 8291 ja Juhani Jarva (ma 9.5.) p. 050 374 7949
 • Länsituulen päiväkoti, Anu Heikkinen p. 040 512 8291
 • Kuivasjärven päiväkoti Sari Kelavuori p. 050 461 7535

Itäinen alue:

 • Kiiminkijoen päiväkoti, Suvi Pehkonen p. 044 497 0756
 • Hintan päiväkoti, Eeva-Liisa Vilmi p. 044 703 5415

Keskinen alue:

 • Ainolan päiväkoti (Varpulan ryhmä), Päivi Karppinen p. 044 703 5410 ja Leena Uimaniemi p. 044 703 5337
 • Värtön päiväkoti, Rauni Kortetjärvi p. 044 703 5357  ja Mikko Gröhn p. 044 703 5440
 • Kisakentän päiväkoti, Marjo Särkimäki p. 044 703 5481 ja Marjo de Figueiredo Neto p. 044 703 4046

Eteläinen alue:

 • Pitkäkankaan päiväkoti, Seppo Leiviskä p. 044 703 5392
 • Kuukkelin päiväkoti (jatkettu aukiolo), Johanna Kallio p. 044 703 5321
 • Savotta-aukion päiväkoti, Ulla Leiviskä p. 044 703 5375
 • Maikkulan päiväkoti, Marja Kailasuo p. 050 527 7000


Lapsenne päiväkodin tai perhepäivähoidon esimies tiedottaa tarkemmin, missä päiväkodissa lakkopäivien varhaiskasvatus toteutetaan sekä yksikön aukioloajat.

Mikäli työtaistelu peruuntuu, palvelumme toimivat normaalisti ja ilmoitamme asiasta pikimmiten.

Mikäli olette järjestäneet aiemmasta pyynnöstämme työtaisteluiden ajaksi lastenne hoidon muulla tavalla, eikä sen peruuttaminen lyhyellä aikavälillä onnistu, hyvitämme asiakasmaksuissa etukäteen ilmoitetut lakon uhasta aiheutuneet poissaolopäivät. 

Työtaistelun peruuntumistieto saattaa tulla hyvinkin myöhäisessä vaiheessa. Siksi pyydämme teitä huoltajia seuraamaan lakkoa edeltävinä päivinä Oulun kaupungin verkkosivuja: www.ouka.fi.

Pahoittelemme tilannetta ja toivomme perheiltä ymmärrystä.
 

Yhteistyöterveisin

sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä ja varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi


Tiedote jaetaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille myös päiväkotien kautta 29.4.2022.