Asemakeskuksen kilpailuehdotukset ovat arvioitavana

22.12.2022

Oulun Asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuehdotukset ovat parhaillaan tuomariston arvioitavana. Tavoitteena on saada tulevan toteuttajan kanssa sopimus allekirjoitettua kevään 2023 aikana, minkä jälkeen alueen kaavoitus ja toteuttaminen voi alkaa.

”Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu on edennyt kuukauden lisäaikaa lukuun ottamatta suunnitellussa aikataulussa. Odotan innolla, että saamme mukaan toteuttajan, jonka kanssa jatkamme yhteistyössä kaupungin kanssa hankkeen kehittämistä kohti rakentamista”, toteaa kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen.

Kilpailun tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitteluratkaisu sekä sille toteuttaja, rahoittaja ja uudet omistajat. Kilpailuehdotusten arvioinnissa korostuvat eri matkustusmuotojen synergia ja toimivuus, kaupunkikuva ja arkkitehtoninen laatu, hiilineutraali kaupunkikehitys sekä toteutettavuus.

Asemakeskus on tulevaisuudessa liikenteen solmukohta, jonka läpi virtaa paljon matkustajia. Kilpailun voittajasuunnitelma tulee toteutuessaan lisäämään liikennepalveluiden ja muidenkin alueella asioivien asiakaskokemuksen laatua merkittävästi. Junaradan länsipuolelle rakentuu lisäksi erillishankkeena matkustuspalvelujen tilat, joka parantavat alueen kokonaispalveluita.

”Suunnittelualueella yhdistetään korkeatasoisesti julkisen ja yksityisten tilojen käyttöä.  Tuomaristossa meillä on yhdessä Senaatin Asema-alueet Oy:n kanssa mahdollisuus varmistaa, että voittajaksi valikoituu ratkaisu, joka paitsi eheyttää kaupunkirakennetta, myös tukee keskustan elinvoimaisuutta ja luo asemanseudulle viihtyisää kaupunkitilaa”, toteaa Oulun asemakaavapäällikkö Kari Nykänen.