Asiakaskysely varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille

14.03.2023

Oulun varhaiskasvatuspalvelut haluaa kehittää varhaiskasvatusta yhdessä huoltajien kanssa, ja pyytää nyt asiakasperheiltä palautetta toiminnastaan kyselyn avulla 13.3.-26.3.2023.

Kysely on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksen, avoimen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasperheille. Huoltajat saavat tiedotteen kyselystä ja vastauslinkin lapsensa varhaiskasvatus-/esiopetuspaikasta.  

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä vastaajaa tai lasta voida yhdistää vastauksiin.

Asiakaskyselyn tulokset käydään läpi päiväkotien johtajien ja perhepäivähoitajien kanssa. Keskeisistä tuloksista tiedotetaan kaupungin nettisivuilla. Kyselyn tulokset viedään myös sivistyslautakunnalle tiedoksi.

Yksikkökohtaiset tulokset ja päiväkodissa sovitut kehittämistoimenpiteet käydään läpi huoltajien kanssa päiväkodin valitsemalla tavalla Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.