Asiakkaat ovat tyytyväisiä Oulun Veden palveluihin

13.10.2022

Oulun Veden asiakkaat ovat asiakaskyselyn mukaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä vesilaitoksen palveluihin. Tulokset ovat parantuneet entisestään vedenjakelussa  ja vedenlaadussa sekä laitoksen kokonaisarvosanan osalta. Vedenjakelu on kuntalaisten mielestä kiitettävällä tasolla, ja kunnalliseen vesijohtoverkostoon ollaan kaiken kaikkiaan tyytyväisiä. Veden hajun ja maun arvostus oli edelleen vertailulaitosten keskiarvoja alempi, mutta myönteinen kehitys on tuloksissa nähtävissä. 

Asiakaspalvelun taso on myös säilynyt kyselyn mukaan hyvällä tasolla ja tyytyväisyys on tasaista. Viestinnässä kuntalaisten mielestä korostuvat hyvinä asioina asioiden löydettävyys verkkosivuilta. Asiakasviestinnän kehittämiseksi uutta häiriötiedotejärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön jo tämän vuoden aikana.

Kokonaistyytyväisyys vesilaitoksen toimintaan on Oulun Vedellä keskimäärin parempi kuin muilla vesilaitoksilla Suomessa.

Tulokset ilmenevät Taloustutkimus Oy:n tekemästä WACSI 2022 -asiakastyytyväisyyskyselystä, jossa Oulun lisäksi oli mukana 13 vesilaitosta mm. Kuopio, Tampere ja Turku.