Asuntomessut Oulussa 2025: Hartaansillan ja aluerakentamisen työt alkavat täysipainoisesti kesäkuussa

07.06.2023

Oulun asuntomessuille 2025 valmistuvan Hartaansillan rakennustyöt alkavat kesällä 2023. Oulun yhdyskuntalautakunta päätti sillan rakentamisesta kokouksessaan 6.6.2023. Oulun suistoalueelle rakentuva silta on tekniseltä toteutukseltaan innovatiivinen ja maamerkkinä Oulussa ainutlaatuinen. Rakentamisesta vastaa YIT Suomi Oy.

Oulun asuntomessualueen suunnittelussa on painotettu älykkäitä ja kestäviä rakentamisen ratkaisuja, joiden myötä Hartaanselänrantaan syntyy toimiva ja laadukas asuinalue. Yhdyskuntalautakunnan eilisen päätöksen myötä aluerakentaminen alkaa täysipainoisesti kesäkuussa kaikkien urakoiden osalta. Aluerakentaminen etenee samaa matkaa asuntojen rakentamisen kanssa. 

”Messualue on ympäristön rakentamisen osalta lähes valmis loppuvuodesta 2024, mutta silta viimeistellään ja viherrakentamista tehdään vielä vuoden 2025 puolella”, kertoo messuhankkeen tekninen asiantuntija Pertti Wirkkala.

Hartaansillan suunnittelukilpailun voitti vuonna 2021 tuomariston yksimielisellä päätöksellä Insinööritoimisto Pontek Oy:n kilpailutyö nimeltä ”Siivenkantama”. Silta on kaksijänteinen teräksinen kaarisilta, joka luo Oulujoen suistomaisemaan kevyen lintumaisen hahmon tunnusmerkiksi Hartaanselänrannan uudelle asuinalueelle. Työryhmään kuuluivat myös arkkitehtitoimisto Ylitys Oy, maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy, valaistussuunnittelusta vastannut VALOA design Oy sekä geotekniikasta vastannut insinööritoimisto Profund Oy. 

”Hartaanrannan ja Vaakunanrannan uudet asuinalueet yhdistävä kevyen liikenteen silta tuo mukanaan mahdollisuuden hyödyntää jokisuistoa ja alueen virkistysreittejä uudella tavalla. Samalla se on yksi koko asuntomessualueen näyttävimmistä kohteista. Silta on täydessä loistossaan Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna 2026, jolloin se valaistaan”, kertoo messuhankkeen ympäristörakennuttamisen projektipäällikkö Juha Isoherranen.

Hartaansilta on erityisen merkittävä maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti. Hartaansilta muuttaa oululaista kaupunkiympäristöä ja lisää kaupunkimme urbaania kiinnostavuutta. Se tarjoaa pysähtymispaikkoja meriluonnon tarkkailuun ja helpottaa kaupunkilaisten arkista liikkumista Hietasaaren ja Tuiran kaupunginosien välillä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 5.6.2023 Oulun kaupungille vesiluvat, jotka mahdollistavat Hartaansillan, Vaakunakylän ranta- ja laiturirakenteiden rakentamisen sekä veneväylän siirtämisen. 

Havainnekuva sillasta
Havainnekuva Hartaansillan siltanäkymästä. Alkuperäinen kuva Pontek Oy, muokkaukset Oulun kaupunki.