Asuntomessut Oulussa 2025: Hietasaarentien ja viemäreiden uudistustyöt muuttavat Hietasaaren kulkureittejä kesän aikana

19.07.2023

Asuntomessualueen ohittavan Hietasaarentien ajoneuvoliikenne on ohjattu tien viereen rakennetulle kiertotielle elokuun 2023 loppuun saakka. Tämän jälkeen liikenne palautuu Hietasaarentielle.

Alueella on käynnissä myös erillinen Oulun Veden paineviemärityömaa, joka estää kävely- ja pyöräilyliikenteen Hannalanpolun kautta 4.8.2023 saakka. Paineviemärityömaan ajan alueelle kuljetaan Toppilansaarentien sekä Holstinsalmentien kautta.

Alueen urakoitsija toteuttaa kiertotien opastekartat alueelle. Lisäksi alueelle ollaan selvittämässä mahdollisuutta toteuttaa turvallisia kiertoreittejä työmaan lävitse.

Lisäksi kävely- ja pyöräilyreiteillä sekä Hartaanrannalla että Vaakunakylässä on voimassa kiertotiejärjestelyjä asuntomessuihin liittyvien maarakennustöiden vuoksi. Rakentaminen alueella kestää useamman vuoden ajan ja valmistuu vuoden 2025 heinäkuussa alkaville messuille. Rantareitti palaa käyttöön rakennustöiden valmistuessa.

Kartalla pinkillä kevyen liikenteen kiertotiet, violetilla autoliikenteen kiertotiet ja sinisellä käytöstä väliaikaisesti poistetut kev yen liikenteen reitit

Lisätietoa Nallikarin liikennejärjestelyistä