Asuntomessut Oulussa 2025: Vaakunakylään rakennetaan puujulkisivuinen moderni pysäköintilaitos

Oulun Pysäköinti yhteistyökumppaneineen toteuttaa Vaakunakylään kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisen pysäköintilaitoksen. Pysäköintilaitos sijaitsee Oulussa vuonna 2025 järjestettävien Asuntomessujen alueen välittömässä läheisyydessä. Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2024, ja pysäköintitalo valmistuu keväällä 2025 Asuntomessuihin mennessä.
08.02.2024

Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii Sweco Finland Oy ja urakoitsijana Rakennusliike Lapti Oy. Pysäköintilaitokseen sijoittuu pääosa ympäröivien kortteleiden kerrostalojen sekä kelluvien pientalojen pysäköintipaikoista, yhteensä reilu 300 kappaletta. 

Pystysuuntaisista puurimoista rakennettu pysäköintilaitoksen julkisivu näkyy kahden asuinkerrostalon välissä. Katunäkymässä on myös puita, taivasta ja jalankulkijoita,
Vaakunakylän puujulkisivuinen pysäköintilaitos Hietasaarentien suunnalta. Havainnekuva: Sweco Oy

Vaakunakylän asuinrakentamisessa painotetaan puun käyttöä, kylämäistä tunnelmaa sekä vähähiilisiä rakentamisen ratkaisuja. Viisikerroksinen pysäköintilaitos sijoittuu asuinkorttelin keskelle ja sen julkisivujen puuarkkitehtuuri muodostuu pystysuuntaisista puurakenteista ja puuverhoilluista seinäkkeistä ja alumiinisäleiköstä." 

Rakennuksen julkisivut ovat osin avoimia ja ne valaistaan Vaakunakylän asemakaavan vaatimusten mukaisesti. Rakennukseen on tavoitteena toteuttaa Hartaanselänrannan taideohjelman mukaisesti taideteos, joka sijoittuu joko sisä- tai ulkotiloihin ja siihen voi integroitua esimerkiksi valo- tai äänitaidetta. Taiteilijavalinta tai valinnat tehdään Asuntomessut Oulussa 2025 -hankkeen taiteen ohjausryhmän johdolla keväällä 2024.   

Puurakentamisen ohella Vaakunakylän suunnittelutavoitteena on ollut digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto tulevien asukkaiden arjen tueksi. Pysäköintilaitokseen on suunnitteilla älykkään pysäköinnin ratkaisuja. Rakennuksen sisätiloihin sijoitetaan myös reilusti tilavarauksia teknisille laitetiloille varautumiseksi energiahuollon muutoksiin ja digitaalisten ratkaisujen lisääntymiseen. Pysäköintipaikoille tulle myös latauspisteet sähköautoille. Uusimpana innovaationa rakennuksen katolle sijoittuu tilavaraus logistiikkadroonien laskeutumiseen.  

Lisätiedot 

Anu Montin, Asuntomessut 2025 projektipäällikkö, anu.montin@ouka.fi, puh. 0401870897 

Oulun pysäköinnin tiedote 29.1.2024: Moderni pysäköintitalo Oulun Asuntomessualueelle