Asuntomessut Oulussa 2025 - Vaakunanrannan kerrostalotontit Hietasaaressa varattiin kolmelle kaupunkikuvallisesti korkeatasoiselle rakennushankkeelle

01.03.2023

Asuntomessualueen kerrostalotonttien haku Vaakunanrantaan päättyi 31.1.2023. Tonteille nousee oululaisittain ainutlaatuista ja uudenlaista kerrostalorakentamista, jota esitellään asuntomessuilla kesällä 2025. Oulun kaupunki valitsi ehdolla olleista rakennushankkeista tonttivarausten saajiksi kaupunkikuvallisesti korkeatasoiset suunnitelmat, jotka ovat ympäristövastuullisia ja korostavat yhteisöllisen asumisen ratkaisuja.

Kerrostalotonteille valittujen rakennushankkeiden esittely

Tonttivarausten saajiksi valittiin Rave Rakennus Oy, Aura Rakennus Oy ja Lapti Oy yhteistyökumppaneineen. Vaakunanrannan asuntomessualueelle nousee huikea terassitalokokonaisuus, massiivipuurunkoinen townhouse-rivistö sekä ikääntyvien ja opiskelijoiden yhteisöllistä asumista hirsijulkisivuisiin asuinrakennuksiin. Kerrostalokortteleille on yhteistä vehreät yhteiskäyttöiset sisäpihat ja upeat suistomaisemat. Terassitalon korttelissa 44 on pihakannen alla oma pysäköintihalli ja korttelin 42 tulevat asukkaiden asukaspaikat löytyvät viereisen korttelin pysäköintilaitoksesta.

Minkälaisia suunnitelmia asuntomessujen kerrostalotonteille valittiin ja mitkä ovat arviointityöryhmän mielestä suunnitelmien vahvuudet?

Vehreä terassitalo – Rave Rakennus Oy

Korttelin 44 tontille 1 haettiin oululaisittain ainutlaatuista terassitaloratkaisua. Tonttivarauksen saajaksi ja alueen maamerkiksi valittiin Rave Rakennus Oy:n toteuttama kaksiosainen 5–7-kerroksinen terassitalo, jonka suunnittelijana toimii PAVE Arkkitehdit Oy. Piha-alue on keidas omassa rauhassa merellisten maisemien ympäröimänä. Tontti itsessään sijaitsee alueen eteläosan kärjessä suuntautuen vesistön yli kohti kaupungin silhuettia.

Rave Rakennus Oy:n suunnitelma ylittää kaupunkikuvalliset sekä arkkitehtoniset laatuvaatimukset kauniilla ja innovatiivisella terassi- ja kattopiharatkaisulla. Suojaisella ja toiminnallisella yhteispihalla asumisen viihtyisyyttä luovat yhteiskäyttöiset tilat kuten puusauna. Suunnitelman yhtenä kiinnostavana erityispiirteenä on raakatiloina toteutettavat maantason kaksikerroksiset loft-asunnot.

Kahden terassitalon vöissö on katettu ja vehreä sisäpiha.

Sisäpihanäkymä Rave Rakennus Oy:n terassitalokorttelista tontilla 44. Kuva: Rave Rakennus Oy ja PAVE Arkkitehdit

Massiivipuurakenteinen townhouse – Aura rakennus Oy

Kerrostalokorttelin 42 rantatontit 4 ja 5 varattiin Aura Rakennus Oy:lle. Kauniit ja ekologiset puurakenteiset kaupunkirivitalotyyppiset rakennukset kattolyhtyineen sijaitsevat rantabulevardilla. Suunnitelmaa pidettiin arkkitehtonisesti mielenkiintoisina ja korkeatasoisena, mutta samalla rakenneteknisesti yksinkertaisena ratkaisuna. Villa Islan suunnittelijana toimii JK-Arkkitehdit Oy.

Suunnitelma edistää messutavoitteiden hengessä innovatiivista ja ekologisia CLT-massiivipuurunkoista townhouse-rakentamista. Suunnitelma sai kaupungin arviointiraadilta kiitosta suistomaisemaan avautuvasta monimuotoisesta parvekejulkisivusta sekä tasokkaasta sisäarkkitehtuurista. Asuntomessujen kehittämisehdoista hankkeeseen on valittu ympäristövastuullisin keinoin toteuttava asuintalo, jossa painotetaan asumisen terveellisyyttä ja mukavuuden huomioimista. Hakija on myös sitoutunut käyttämään ympäristöluokitusta hiilineutraaliuden edistämiseksi.

Valaistuja terassitaloja iltavalaistuksessa rantabulevardin varrella.

Puurakenteinen townhouse–rivistö Villa Isla rannan suunnasta. Kuva: Aura Rakennus Oy ja JK-Arkkitehdit Oy

Yhteisöllistä asumista – Lapti Oy

Lapti Oy yhteistyökumppaneineen luo yhteispihan ympärille värikkään rakennuskokonaisuuden, joka mahdollistaa eri-ikäisten monimuotoista ja yhteisöllistä asumista.

Vaakunakylän korttelin 42 tonttien 1 ja 2 rakentajiksi valittiin usean tahon yhteistyössä toteutettava monipuolinen kokonaisuus nimeltä Vaakunakylän sydän. Tontit varattiin hakijaryhmälle, johon kuuluu Rakennusliike Lapti Oy, Attendo Oy, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr. sekä Suomen Hoiva ja Asunto Oy. Kohteen suunnittelijana toimii Sweco Architects.

Hankkeessa yhdistyy messurakentamisen suhteen hartaasti toivottua ikääntyneiden asumista ja opiskelija-asumista lähipalveluineen. Asumisen monimuotoisuuden ohella ratkaisun ansioina pidettiin maantasokerroksessa sijaitsevien yhteistilojen luomaa elävyyttä alueen katunäkymään ja asumisviihtyvyyttä edistäviä suunnitteluratkaisuja. Messuteemojen osalta hanke edistää erityisesti yhteisöllisen asumisen ratkaisujen käyttöönottoa, tukee ikäihmisten kotona asumista sekä edistää kestäviä piharatkaisuja. Parhaimmillaan yhteisöllisen asumismuodon nähdään poistavan yksinäisyyttä ja luovan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tuovan arkeen turvallisuutta, sujuvuutta ja helppoutta.

Puisten kerrostalojen ympäröimä sisäpiha, jossa oleskelee ihmisiä.

Vaakunakylän Sydämen yhteispiha kokoaa korttelin asukkaat yhteen. Kuva: Lapti Oy ja Sweco Architects

Kerrostalotonttien sijainti kartalla

Tonttihaussa mukana olleet kerrostalotontit sijaitsevat Hietasaaressa rantaan rajoittuvissa kortteleissa 44 (tontti 1) ja 42 (tontit 1 ja 2 sekä 4 ja 5).

Asuntomessualueen tontit kartalla

Pientalotonttien haku

Asuntomessualueen pientalotonttien haku puolestaan päättyi 28.2.2023. Haussa oli 22 omakotitalotonttia, kaksi yhtiömuotoista pientalotonttia kortteleissa 45–49 ja 43 sekä kelluvien pientalojen tontti korttelissa 50. Pientalotonttien valinnat tehdään 18.4.2023 mennessä. Lisätietoa

Lisätietoja:
Asuntomessut Oulussa 2025 vs projektipäällikkö, tarkastusarkkitehti Anu Montin, anu.montin(at)ouka.fi p. 040 187 0897