Bio-Reflector on tiedettä ja taidetta yhdistävä muuttuva installaatio

07.03.2022

Bio-Reflect(or) on Steam-residenssin tiedettä ja taidetta yhdistävän yhteistyön tuloksena syntynyt installaatio, jonka on toteuttanut yhteisö- ja kuvataiteilija Miia Kettunen yhdessä Yli-Iin koulun opettajien (kuvataiteen opettaja Sari Sälevä, käsityön opettaja Tuomo Hökkä, biologian opettaja Ville Sillanpää) ja oppilaiden kanssa. Installaation pääosassa ovat koulun kahdeksasluokkalaisten luonnossa ottamat omakuvat, jotka heijastavat nuorten suhdetta luontoon ja vuorovaikutusta sen kanssa. Teos on esillä Yli-Iin koulussa.

Kuvia voi katsoa toistensa läpi sekä niiden väliin istutetun elävän materiaalin kanssa lomittuvana kokonaisuutena. Siten teos viittaa luonnonkokijan hienovaraiseen yhteensulautumiseen luonnon kanssa, joka syntyy pakottomasti olomuotojen väliset rajat häivyttäen. Alkuperäiset kuvat ovat toimineet välineenä kohti luonnontieteitä kulkevassa taiteellisessa prosessissa. UV-valoon reagoivan syanotypia-menetelmän avulla luonnonmateriaalin kanssa vedoksiksi muuntuneet kuvat ovat saaneet sävykasteen marjojen antosyaanien ja tanniinien avulla. Teosprosessin aikana on tutkittu myös analogisen kuvan kehittämistä marjojen polyfenolien avulla. Istutusten kasvatussykliin valitaan kasveja, joiden sisältämät ainesosat voivat tukea myös ihmisen hyvinvointia.

Installaation teko opetti ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja lisäksi myös monia aivan uusia taitoja kahdeksasluokkalisille. ”Kettunen järjesti kuvataiteen oppilaille ainutlaatuisen valokuvaustyöpajan. Oppilaat pääsivät kokeilemaan perinteisiä ja kokeellisia tapoja filmin ja kuvien kehittämiseen”, kuvataiteen opettaja Sari Sälevä kertoo. Oppilaat ovat myös tehneet itse kaikki installaation rakenteet muovilaatikoita myöten. Vain lasiosat ovat tulleet valmiina. Biologian tunneilla oppilaat tekivät useita kasvatusprosesseja. He muun muassa erottelivat pakastemarjoista siemeniä ja kokeilivat kasvattaa niistä kasveja.

Bio-Reflector on muuttuva teos, jota pääsee muuttamaan ja hyödyntämään opetuksessa. ”Teos on juuri saatu paikalleen ja seiskaluokkalaiset ovat jo tehneet siihen uusia kasvatusprojekteja ja miniekosysteemejä. He ovat myös 3D-tulostaneet ekosysteemeihin sopivia eläimiä osaksi teosta”, Sälevä kuvailee.

Teoksen materiaalit ovat: digitaalinen kuvaprintti lasilevylle, alkuperäinen vedos syanotypia, sävytetty syanotypia, kasvatusastiat ja kastelujärjestelmä, kasvivalot, kasvit ja multa.

Bio-Reflector toteutettiin STEAM Art Residency -hankkeessa, jossa oli mukana kaksi koulua, Suomesta Yli-Iin koulu sekä vastaava koulu Skotlannista. Molemmissa maissa 7.- ja 8.-luokkalaiset ovat suunnitelleet ja toteuttaneet teokset, jotka heijastavat nuorten suhdetta luontoon ja vuorovaikutusta sen kanssa. Kouluissa prosessi on ollut oppiainerajat ylittävä (kuvataide, tekniikka, luonnontieteet) ja sitä on ohjanneet ammattitaiteilijat, Suomessa yhteisötaiteilija Miia Kettunen ja Edinburghissa taiteilija Brittonie Fletcher.

STEAM Art Residency on Oulun kaupungin, Museo- ja tiedekeskus Luupin, City of Edinburghin ja Suomen Lontoon kulttuuri-instituutin yhteishanke.

Kuvat: Miia Kettunen