Biohiiltä ja puuhaketta kokeiltu hulevesien suodattamisessa

11.01.2022

Välimaan kiertotalousalueelle rakennetun uudenlaisen hulevesien käsittelyrakenteen toimintaa on seurattu Vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta rahoitetussa hankkeessa. Rakenteeseen kuuluvassa suodatinosassa on hyödynnetty biohiiltä sekä alueelta kaadetusta puusta valmistettua puuhaketta. Suodatinosan on määrä poistaa hulevesistä mahdollisia ravinne- ja metallipitoisuuksia.

Hanke alkoi 1.4.2021 ja päättyi vuoden 2021 lopussa. Hankeaikana otettiin vesinäytteitä rakenteeseen tulevasta vedestä, eri osista suodatinta ja rakenteesta poistuvasta vedestä. Veden virtausta rakenteen läpi seurattiin jatkuvatoimisesti syyskuusta alkaen. Veden viipymäaikaa tutkittiin suolapulssikokeella ja biologisten reaktioiden selvitys toteutettiin asiantuntijatyönä.

Viimeiset vesinäytteet rakenteesta otettiin joulukuussa, joten loppuraportti ei ole vielä valmistunut. Alustavat tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että erityisesti sulfaatti- ja monet metallipitoisuudet ovat pienentyneet suodatinrakenteessa.

Hankkeen tuloksista viestitään tarkemmin loppuraportin valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja:

Vedenvuoro

Vattenstur

Kuva vedensuodatuksesta.