Blogikirjoitus: Kulttuurihyvinvointi

01.12.2022

Työpaikan ja kodin, vapaa-ajan ja työn suhde on monimutkainen ilmiö. Työ vaatii voimavaroja ja ponnistelua, ja hyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että työntekijä pystyy palautumaan työntekoa edeltävään tilaan, jotta tilanne ei johda yhä yleistyneempään ja aikaistuneempaan uupumiseen. Tämän vuoksi on tärkeää käsitellä erilaisia palautumisen keinoja ja niitä tekijöitä, jotka vaarantavat palautumisen.

Palautumista voidaan tarkastella muun muassa kulttuurihyvinvoinnin käsitteen kautta. Palautumisella viitataan työtehtävien ulkopuolella tapahtuvaan tekemiseen ja olemiseen, jossa voimavarat täydentyvät. Kulttuurihyvinvoinnilla taas viitataan taiteen ja kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin sekä laajemmin ihmisen kulttuurisiin oikeuksiin.

Kulttuuria luodaan ja kulutetaan. Myös palautuminen pitää sisällään sekä kulttuuria tuottavan että sitä kuluttavan toiminnan. Luovalla toiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi maalaamista tai soittamista, kun taas kuluttavalla toiminnalla viitataan muun muassa museokäynteihin.

Löydät koko kulttuurihyvinvointia käsittelevä kirjoituksen Luupin blogista. Kirjoittaja Henna Välimäki, yhteiskuntatieteiden maisteri, toimii Museo- ja tiedekeskus Luupissa työharjoittelijana. Lue Kulttuurihyvinvointi-kirjoitus