Blogikirjoitus: Tanssi! Liikettä kuvataiteessa ja tanssin sosiologia

14.11.2022

Tanssi ei ole irrallinen osa kulttuuria tai yhteiskuntaa, vaan se sekä ilmentää että rakentaa aikaansa. Tanssilla ja tanssia käsittelevällä kuvataiteella voidaan ilmentää erilaisia ilmiöitä, luokkien, roolien ja asenteiden muutoksia. Samalla tanssi ja tanssin kuvaaminen ovat välineitä, joilla voidaan ennakoida ja edesauttaa yhteiskunnan muutoksia.

Tanssilla ja tanssia kuvaavalla taiteella osallistutaan myös keskusteluun sukupuolen ja seksuaalisuuden problematiikasta ja diskurssista. Museoilla, taidegallerioilla ja ylipäätään tiloilla, joissa taidetta esitetään, on näin ollen tärkeä rooli tällaisen ilmaisun mahdollistamisessa.

Oulun taidemuseon Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880–2022 -näyttely esittelee suomalaisten museokokoelmien tanssia, tanssillista liikettä ja ruumiillisuutta kuvaavia teoksia.

Kirjoittaja Henna Välimäki, yhteiskuntatieteiden maisteri, toimii museo- ja tiedekeskus Luupissa työharjoittelijana. Lue koko blogiteksti.