DigiOnen palveluiden tuottajat valittu – Oulussa kolme pilottikoulua

17.02.2022

DigiOne-hankkeessa rakennetaan uudenlainen koulutusalan alustatalousekosysteemi. Digitaaliselle palvelualustalle kootaan erilaisia koulutuksenjärjestäjien palveluita, jotka edistävät pedagogisen toimintakulttuurin uudistamista.

DigiOne on seitsemän kunnan: Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan sekä Kuntien Tieran yhteinen hanke.

DigiOne tulee muuttamaan merkittävästi koulujen ja oppilaitosten arkea. Se tulee korvaamaan DigiOnen seitsemässä kehittäjäkaupungissa muun muassa Wilman. Palvelualusta kokoaa kaikki koulutuksessa ja oppimisessa tarvittavat palvelut yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

DigiOnen yhteiskehitettävien palveluiden toimittajat on nyt kilpailutettu. Sopimukset on tehty neljän yrityksen kanssa, ja niiden jokaisen vahvuudet ja osaaminen tukevat DigiOne-hankkeen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista.

Kodin ja koulun yhteistyön palvelun tuottaa vahva viestintäteknologian osaaja Hailer Oy. Palvelu kokoaa kodin ja koulun välisen viestinnän ja asioinnin yhteen paikkaan, lisää vuorovaikutuksen edellytyksiä ja helpottaa oppijoiden tukemista sekä pedagogista toimintaa.

Hakemisen ja päätöksenteon palvelu toteutetaan yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n kanssa Fujitsu Finland Oy:n CaseM-ratkaisulla, joka on tunnettu käyttäjäystävällisistä lomakkeista ja prosesseista sekä sujuvasta prosessienhallinnasta. Se nopeuttaa ja helpottaa huoltajien ja oppijoiden sähköistä asiointia sekä parantaa tietoturvaa.

Luku- ja työjärjestysten palvelun kilpailutuksen voitti itävaltalainen Untis GmbH. Untiksen tehokasta optimointia hyödyntävä ratkaisu on käytössä ympäri maailmaa 76 maassa ja yhteensä yli 26 000 koulussa. Palvelu helpottaa resurssien tehokasta käyttämistä, ja sitä kehitetään edelleen vastaamaan paremmin erityisesti suomalaisen lukiokoulutuksen tarpeita.

Opetuksen suunnittelun palvelu tuo aivan uusia mahdollisuuksia hyödyntää opetussuunnitelmatietoja nykyistä paremmin opetuksen ja oppimisen arvioinnin suunnittelussa. Kilpailutuksen voittanut BeanBakers Oy on tunnettu ohjelmistokehityshankkeistaan, joissa yhdistyvät digitaalisen palvelumuotoilun, ohjelmistoalan ja opetusteknologian osaaminen.

Kohti konkretiaa ja pilotointia

Uusien kumppaneiden ansiosta DigiOne voi kehittää kasvatus- ja opetusalaa uudistavia palveluita ja luoda yhteen toimivan kokonaisuuden, joka tukee oppimista, yhdenvertaisuutta, yhteiskehittämistä, yhteisopettajuutta ja pedagogisen toimintakulttuurin muutosta. Palvelut tulevat olemaan kiinteä osa DigiOne-palvelualustaa, jolloin kaikki opetuksen ja koulutuksen toiminnot voidaan hoitaa tehokkaasti ja kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Digione-hanke on astumassa Oulussakin uuteen aikaan, sillä pitkä vaatimusmäärittely- ja kilpailuvaihe on päättynyt ja yhteistyökumppanit ovat selvillä.

”Kevään aikana Oulun substanssiosaajat ja pilottikoulut pääsevät yhdessä muiden hankekuntien kanssa odotettuun konkretiaan kehittämään ja testaamaan Digione-hankkeen hienoja palveluja. Hankkeessa kehitetään nyt alkuvaiheessa palveluita perus- ja lukio-opetusta varten. Oulussa pilottikouluina tulevat toimimaan Metsokankaan koulu, Ylikiimingin koulu ja Madeojan musiikkilukio. Yhteistyökumppaneiden myötä kokonaisuus alkaa hahmottua käyttäjäläheisemmäksi ja helpommin ymmärrettäväksi, Oulun hankepäällikkö Jukka Miettunen kertoo.

DigiOne helpottaa opetus- ja kasvatusalalla työskentelevien arkea ja tuottaa paljon arvokasta tietoa oppimisesta ja oppijoista. Olennaista on, että yksittäisen oppijan tiedot kulkevat sujuvasti DigiOne-palvelussa oppijan mukana koulutusasteelta toiselle, ja tieto on sitä tarvitsevien saatavilla kootusti ja helposti analysoitavassa muodossa.

“Tällä hetkellä DigiOnen kehitystyössä olevat kunnat kattavat yli neljänneksen Suomen asukasluvusta. Rakennamme skaalautuvaa mallia, jossa lähtökohtana on laajentaa palveluita myöhemmin perus- ja lukio-opetuksesta myös varhaiskasvatukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Tavoitteena on, että vuonna 2028 on mukana 80 kuntaa”, hankkeen johtaja Kirsi Lehto kuvailee.

DigiOne-palvelukokonaisuutta on kehitetty vuodesta 2019 alkaen. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n, Gofore Oyj:n ja Alfame Systems Oy:n osaajien kanssa. Hankkeessa on ollut mukana yli 500 asiantuntijaa, joista valtaosa on kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia. Hankkeessa tuotetut palvelut laajennetaan kaikkien Suomen kuntien käyttöön vuodesta 2024 alkaen.

Digione.fi

Lisätiedot:
Jukka Miettunen, DigiOne-hankkeen Oulun hankepäällikkö, p. 050 389 4351, jukka.miettunen[at]ouka.fi