Ensimmäinen Oulun seudun seutufoorumi pidetään 20.9.

Ensimmäinen Oulun seudun seutufoorumi pidetään 20.9.2023 Oulussa. Seutufoorumin keskusteluihin ja yhteisen näkemyksen muodostamiseen osallistuu Oulun seudun kuntien sekä valtion ja sidosryhmien edustajat.
19.09.2023

Oulun seudun kehityskuva 2030+ -suunnitelman yhteydessä Oulun seudun kunnat ovat sopineet vuosittaisten seutufoorumien järjestämisestä. Ensimmäisessä seutufoorumissa keskitytään parhaillaan laadittavan Oulun seudun liikennejärjestelmä -suunnitelman vuoropuheluun.

Oulun seudun kasvu edellyttää, että yhteydet muualta Suomesta ja maailmalta ovat toimintavarmat. Siksi valtion investointiohjelmaan tuodaan liikennejärjestelmäsuunnitelmalla lisätietoa.

Oulun seudun sisällä pitää olla helppo liikkua kestävästi, sillä yritysten tarvitsemat osaajat arvostavat joukkoliikennettä ja viihtyisiä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita elämyksiä tarjoavissa keskuksissa.  Siksi liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on etsitty polkua, jossa bussiliikenteen vahva kehittäminen loisi edellytyksiä lähijunalle ja mahdolliselle ratikalle. Tällaiset kestävän liikkumisen toimet ovat tarpeen päästöjen vähentämiseksi. Ne myös ehkäisevät osaltaan ruuhkien kasvua teillä ja kaduilla.

Seutufoorumissa esitellään yhdessä sidosryhmien kanssa ajankohtaisia seudullisia kokonaisuuksia, kuten mm. Oulun seudun matkailun masterplania sekä maankäytön ja lentoliikenteen kehittämistä. Valtion edustajat tuovat tilaisuuteen ajankohtaiset linjaukset maankäytön, asumisen ja liikenteen näkökulmista.