Entisen yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikin varoitukseen liittyvä aineisto luovutetaan hallinto-oikeudelle siinä laajuudessa kuin on mahdollista

12.03.2024

Oulun kaupunki suhtautuu vakavasti hallinto-oikeuden pyyntöön sähköpostien luovuttamisesta Matti Matinheikin saamaan varoitukseen liittyen. Asian tekee haastavaksi se, että pyynnön kohteena olevat sähköpostit eivät ole kaupungin hallussa ja pyyntö on niin laaja, ettei sen toteuttaminen ole käytännössä mahdollista. 

Keskeiset asianosaiset henkilöt eivät enää ole kaupungin palveluksessa, eikä heidän sähköpostejaan ole kaupungin hallussa. Työsuhteen päättyessä sähköpostilaatikot säilyvät 30 vuorokauden ajan. 

Asiassa ei ole kysymys siitä, että kaupungilla tai sen viranhaltijoilla olisi hallussaan sähköposteja, joissa on entistä yhdyskuntajohtajaa koskevaa salassa pidettävää tietoa ja että kaupunki olisi kieltäytynyt sillä perusteella luovuttamasta sähköposteja.  Valittajalle ja hallinto-oikeudelle on luovutettu dokumentit yhdyskuntajohtajalle annetusta varoituksesta sekä muistiot ja selvitykset, jotka ovat olleet varoituksen perusteena. Sen sijaan Oulun kaupungin viranhaltijoiden sisäistä sähköpostiviestittelyä ei ole lähdetty selvittämään, koska tällaiseen viestittelyyn ei julkisuuslakia (621/1999) 5 § 4 momentin perusteella sovelleta eikä lainsäädäntö velvoita viestejä arkistoimaan tai säilyttämään. 

Kysymyksessä on periaatteellinen ja merkittävä julkisuuslain tulkintaan liittyvä asia; eli onko kaupungilla velvollisuutta tai oikeutta lähteä vaatimaan henkilöstönsä sisäisiä sähköposteja/viestittelyä ja onko hallinto-oikeudella oikeutta vaatia viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvia viestejä sen arvioimiseksi, onko viesteissä mahdollisesti viranomaisen asiakirjoiksi katsottavia viestejä. Kaupungin puolesta on hallinto-oikeudelle aiemmin vastattu, että sillä ei ole hallussaan viranomaisen asiakirjoiksi katsottavia sähköpostiviestejä, jotka sen tulisi tai voisi luovuttaa hallinto-oikeudelle. 

Kaupungilla ei ole tarvetta salailla mitään päätöksentekoon liittyviä dokumentteja hallinto-oikeudelta. Kaupunki luovuttaa entisen yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikin varoitukseen liittyvän aineiston hallinto-oikeudelle siinä laajuudessa kuin se on mahdollista.

  • Koko varoitukseen liittyvän prosessin pikainen ratkaisu on asianosaisten ja kaupungin näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää, toteaa vt. kaupunginjohtaja Ari Alatossava.