Esitys tulevaisuuden joukkoliikenteen palvelutasosta Oulussa on Yhdyskuntalautakunnan käsiteltävänä

25.04.2023

Yhdyskuntalautakunnan käsittelee 25.4.2023 kokouksessaan esitystä Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutasosta Oulussa vuosina 2024 – 2028. Oulun seudun joukkoliikenteen kunnista Muhos ja Ii ovat jo aiemmin hyväksyneet oman alueen tavoitteellisen palvelutason. 

Palvelutason suunnittelutyö on tehty Oulun seudun liikenteessä asiantuntijatyönä. Työssä on kontaktoitu yrityksiä ja yliopistoa sekä tehty muun muassa kysely kuntalaisille elokuussa 2022. Suunnittelussa on huomioitu uudet asuinalueet, kouluverkkomuutokset ja asukasmäärien muutokset. Asiantuntijoiden valmistelun tuloksena on syntynyt tavoitteellinen palvelutaso, joka on kustannuksiltaan korkein vaihtoehto 9.1 miljoonaa euroa vuosina 2024 - 2027. Tämän jälkeen on laadittu kaksi kustannuksiltaan matalampaa vaihtoehtoa.

Palvelutasosuunnitelmaan on mahdollista tutustua verkkosivuilla. Siinä on mukana sekä tavoitteellinen palvelutaso sekä kustannuksiltaan kaksi huokeampaa vaihtoehtoa: Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2024 (Oulu, Ii ja Muhos)

Joukkoliikenteelle määritelty palvelutaso tulee antamaan raamit tarkemmalle linjasto-, reitti- ja aikataulusuunnittelulle. Käytännössä valittu palvelutaso määrittelee sen, kuinka tiheästi linja-autot tulevaisuudessa kulkevat Oulun keskustassa ja sen ympäristössä. Korkeampi palvelutaso on luonnollisesti myös kalliimpi vaihtoehto. Yhdyskuntalautakunnalle nyt esitettävä vaihtoehto on kustannuksiltaan matalin ja palvelutasoltaan lähes nykyinen tai vain maltillisesti sitä nostava vaihtoehto 2.5 miljoonaa euroa neljässä vuodessa.

Yhdyskuntalautakunnan jälkeen asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.