Euroopan eri kaupungit sitoutuvat edistämään ekologisesti kestävää ja osallistavaa kaupunkikulttuuria – Oulu mukana

15.06.2023

Mirja Vehkaperä

Oulun kaupunki on mukana Eurocities-yhteistyössä, jonka tiimoilta eurooppalaiset kaupunginjohtajat ovat torstaina 15.6.2023 Brysselissä allekirjoittaneet sopimuksen ekologisen, saavutettavan ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikulttuurin edistämiseksi omissa kaupungeissaan. Oulun puolesta sopimuksen allekirjoitti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Sopimuksen myötä Oulu sitoutuu kehittämään ekologista, kestävää ja kaupunkilaisia osallistavaa kulttuuripolitiikkaa sekä jakamaan tietoa ja kokemuksia muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa vuosittain vahvistaen Oulun asemaa vastuullisena eurooppalaisena kulttuuritoimijana.

”Kyseessä on merkittävä sopimus, johon sitoutuminen antaa Oululle hyvät eväät toteuttaa kaupunkistrategiaa ja Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026:n tavoitteita eurooppalaisessa kontekstissa. Sopimus lisää myös Oulun vaikuttavuutta ja mahdollisuuksia toteuttaa näitä tavoitteita eurooppalaisten rahoitusinstrumenttien tuella”, sanoo Oulun kulttuurijohtaja Sami Ylisaari.

”Kulttuuripääkaupunkivuoteen valmistautumisen myötä Oulun kaupungilla on jo työstetty asioita siitä näkökulmasta, mitä voisimme jakaa muille Euroopan kaupungeille. Toki olemme myös oppimassa ja saamme tietoa muitten kaupunkien hyvistä käytännöistä”, jatkaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Sopimuksen yleisenä euroopanlaajuisena tavoitteena on kertoa kulttuuri-instituutioille, yhdistyksille, artisteille ja yleisölle, miksi kulttuurin ja tapahtumien tekeminen niin ekologisesti kuin sosiaalisesti kestävällä tavalla on tärkeää koko Euroopan alueella ja mikä merkitys sillä on esimerkiksi kaupunkien hiilineutraaliustavoitteisiin. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet useat kaupungit eri puolilla Eurooppaa.

Aiheesta Eurocities-sivustolla