Haabaanan yleissuunnittelun suunnitelmaluonnosten esittely 31.8 klo 17–19

24.08.2023

Tervetuloa Haabaanan yleissuunnitelman esittelytilaisuuteen torstaina 31.8.2023 klo 17–19 Ympäristötalon Leeta-kahvilaan. Osoite on Solistinkatu 2. Kulku sisään talon pääovesta.

Hankkeen tavoitteena on laatia Haabaanan yleissuunnitelma Oulun kaupungin Oulunsuun, Myllyojan ja Korvensuoran suuralueille. Haabaanan yleissuunnittelu käsittää korkeatasoisen jalankulku- ja pyörätien toteuttamisen tarkastelun Kasarmintien, Parkkisenkankaantien ja Oulunsuuntien varteen. Suunnitellut linjaukset perustuvat Oulun kaupungin aiemmin laatimaan baanaverkkosuunnitelmaan. Laadittu yleissuunnitelma toimii lähtökohtana kohteen jatkosuunnittelulle.

Yleissuunnitelman suunnittelualue on jaettu kolmeen osioon, jotka on mahdollista toteuttaa omana kokonaisuutena. Ensimmäinen osa käsitti baanan suunnittelun Kasarmintien pohjoispuolelle välille Kosteperänkatu–Erkkolansilta. Osa kaksi sijoittui Parkkisenkankaantien itäpuolelle välille Erkkolansilta– Hiukkavaaranpolku. Kolmas osio sijoittui Oulunsuuntien varteen välille Erkkolansilta–Kajaanintie. Haabaanan nimi viittaa Haapalehtoon, jota baanan toinen osio sivuaa.

Suunnitelman laatiminen on käynnistetty keväällä 2023 ja suunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2023. Suunnitelma on luonnosvaiheessa eli nyt on oikea hetki vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin.

Tilaisuudessa esitellään suunnitelmaluonnos ja sen lähtökohdat ja vaikutukset. Lisäksi aikaa varataan kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Lisätietoa aiheesta keräämme projektikorttiin nettisivuillemme.

Katso kartta Haabaanan suunnitellusta sijainnista. (pdf)

Tervetuloa!

Kuva pyöräbaanan risteyksestä ylhäältä.