Havainnekuva näyttää, miltä Hartaanselänrannan alue näyttää tulevaisuudessa.
Havainnekuva näyttää, miltä Hartaanselänrannan alue näyttää tulevaisuudessa lintuperspektiivistä katsottuna. Hartaansilta rakentuu Hartaanuoman yli.

Hartaansaaren venereitillä kulkurajoituksia kesällä 2024 siltatyömaan kohdalla

19.04.2024

Hartaansaaren venereitillä, Hartaanrannan ja Hietasaaren välisellä veneväylällä, on kulkurajoituksia tulevan veneilykauden 2024 aikana Hartaansillan rakennustöiden ja työsillan purkamisen takia.  

Kulkuaukon leveys on 6 metriä ja kulkukorkeus +1,91 metriä (N2000) keskiveden (MW) aikaan. Veneilijöiden kannattaa huomioida, että todellinen alikulkukorkeus vaihtelee merenpinnan vaihteluiden mukaan, jolloin korkean veden aikaan merkissä asetettu mitta ei välttämättä täyty. Työsiltaan on kiinnitetty 1,4 metrin rajoitettua alikulkukorkeutta osoittava merkki, jossa on huomioitu vesiliikennemerkkien 0,6 metrin aallokkovara. 

Varikonrannan telarannassa sijaitsevia soutu- ja perämoottoriveneitä voi kuitenkin käyttää rakennustöiden aikana väliaikaisen kulkuaukon kautta vedenkorkeuden salliessa. Vaakunakylän venesatama on suljettu rakentamistöiden vuoksi ja se avataan uudistettuna veneilijöiden käyttöön veneilykauden alussa keväällä 2026. 

Liikennöinti veneväylällä voidaan katkaista väliaikaisesti siltalohkojen asennustöiden ajaksi. Keskeytykset ovat kuitenkin lyhytaikaisia. 

Kulkurajoitteet poistuvat ja venereitti avataan yleiseen käyttöön loppukesästä 2024. 

Oulun kaupunki pahoittelee rakennustöistä ja työsillan purkamisesta veneilijöille aiheutuvaa häiriötä.