Hei oululainen! – vastaa Kaupungin viheralueiden virkistyskäyttö -kyselyyn

03.10.2022

Kyselyssä selvitetään Oulun ja Helsingin asukkaiden näkemyksiä siitä, mitkä paikat ovat tärkeitä ulkoilun, luonnossa liikkumisen ja oleskelun sekä luontoarvojen kannalta. Kyselyn vastauksia hyödynnetään terveyttä ja hyvinvointia edistävän kaupunkisuunnittelun kehittämisessä.

Kysely on kaikille avoin ja vastaaminen vie aikaasi noin 15 minuuttia. Henkilöllisyytesi ei paljastu missään vaiheessa, eikä tuloksia tarkastella yksittäisten vastausten pohjalta. Voit vastata kyselyyn 13.11.2022 saakka. Kyselyyn voi vastata myös mobiililaitteella. Suosittelemme käyttämään kyselyyn vastatessa Chrome tai Mozilla Firefox -selainta.

Osallistu kyselyyn tästä: https://mpt.link/recipe

Kaupungin viheralueiden virkistyskäyttö -kyselyn toteuttaa Vastustuskykyinen kaupunki - Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE) -hanke. Kysely toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston, Oulun diakonissalaitoksen (ODL), Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Oulun kaupungin ja Helsingin kaupungin kanssa.

RECIPE hanke (2021–2024)

Vastustuskykyinen kaupunki - Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE) -hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Hankkeessa tutkitaan kaupunkiympäristöjen roolia ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä ja tartuntatautien ehkäisyssä. Hankkeessa ovat mukana muun muassa Luonnonvarakeskus, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr., Oulun yliopisto ja Filha ry. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kaupunkimaisen elinympäristön ja terveyden välisistä yhteyksistä, kehittää terveysvaikutusten analyysi- ja arviointimenetelmiä sekä edistää yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja terveyden edistämisen välillä. Hanke on osa PANDEMICS-ohjelmaa ja sitä rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Lisätietoja hankkeesta: www.recipestn.fi