Hiekanpoisto on aloitettu Oulussa

19.04.2022

Hiekoitushiekan poisto on aloitettu Oulussa. Harjaukset tehdään kunnossapitoluokittain, ja työ aloitetaan pääpyörätiereitiltä. Sen jälkeen liikenneväyliä puhdistetaan luokitusten mukaisesti siten, että viimeiseksi puhdistetaan asuntokadut. Pölyämistä estetään riittävällä kastelulla ennen hiekan poistamista. Pölyntorjuntaa tehdään tarvittaessa myös laimennetulla kalsiumkloridiliuoksella.

Vilkkailla pääliikenneväylillä sekä pääpyörätiereiteillä hiekanpoisto pyritään saamaan valmiiksi ennen vappua. Pääpyöräteillä liukkautta voidaan tarvittaessa torjua kemiallisella liuoksella myös harjauksen jälkeen.  Liuoksena käytetään formiaatteja tai muita ympäristöä vähän rasittavia tuotteita.